Make your own free website on Tripod.com
AGENDA KOKURIKULUM SEKOLAH 2006
HOME
OUR DOE 's MESSAGE
THE DEO'S MESSAGE
THE BN DEO'S MESSAGE
HM WELCOMING MASSAGE
OUR SCHOOL
OUR PTA
OUR MANAGEMENT
OUR CURRICULUM
OUR PUPILS AFFAIR
OUR CO CURRICULUM
OUR ACTION PLAN, 2006
OUR ETeMS' AP, 2006
OUR HUMAN RESOURCERS
OUR REBRANDING PROG
OUR 2005'S SUPERB
OUR UPSR KIDS
OUR EX & PRESENT HM
OUR ALBUM
OUR LINKS

 

 

 

AGENDA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH, 2006

 

 

 1.Tarian Tradisional

 

2.Pertandingan Koir

   Sekolah  Rendah

.

3. Peace One  Day

 

4.Seminar Pengurusan

   Ko-kurikulum.

 

5. Pertandingan Kawad

    Kaki  Sekolah  Rendah

 

6. Kursus Muzik Silat  Seni Sekolah

    Rendah

 

7. Perkhemahan Tunas Kadet  

    Remaja Sekolah (TKRS).

 

8 .Kem Bahasa Melayu

    Sekolah Rendah.

 

9. Pertandingan Public Speaking

     Sekolah Rendah.

 

10. Pertandingan Pidato Piala

      Diraja  Sekolah Rendah.

 

11. Pertandingan Bercerita Bahasa

      Melayu Sekolah Rendah.

 

12. Pertandingan Choral Speaking

       Sekolah Rendah.

 

13. Kursus Pengurusan

     Ko-kurikulum

 

14. Kursus Permainan Petang

     

15. Tunas Cemerlang

     ( Bola Sepak )

 

16. Pertandingan Bintang Kecil

       antara sekolah.

BACK