Make your own free website on Tripod.com

UNSUR2 PENTING FPK

HOME
OUR DOE 's MESSAGE
THE DEO'S MESSAGE
THE BN DEO'S MESSAGE
HM WELCOMING MASSAGE
OUR SCHOOL
OUR PTA
OUR MANAGEMENT
OUR CURRICULUM
OUR PUPILS AFFAIR
OUR CO CURRICULUM
OUR ACTION PLAN, 2006
OUR ETeMS' AP, 2006
OUR HUMAN RESOURCERS
OUR REBRANDING PROG
OUR 2005'S SUPERB
OUR UPSR KIDS
OUR EX & PRESENT HM
OUR ALBUM
OUR LINKS

UNSUR-UNSUR PENTING

FALSAFAH  PENDIDIKAN  KEBANGSAAN

 

        Menjadi warganegara Malaysia yang baik

        Unsur intelek

        Unsur rohani dan emosi

        Unsur jasmani

        Memperkembangkan potensi individu

        Menyeluruh dan bersepadu

        Insan  yang  seimbang

        Kepercayaan kepada Tuhan

        Rakyat Malaysia yang boleh memberikan sumbangan.

 

 

FAEDAH  DAN  PERANAN

FALSAFAH  PENDIDIKAN  KEBANGSAAN

 

 

           Sebagai rujukan dan panduan kepada pendidik dalam merancang sistem pendidikan mengikut  

         keperluan semasa dan wawasan yang harus dicapai.

           Menjadi asas kepada matlamat pendidikan yang harus dituju oleh setiap individu.

           Menyenangkan setiap individu untuk menjalankan segala aktiviti samada semasa  berada  di  

         bangku sekolah atau di luar daripada pengajian sekolah.

           Menyenangkan pihak guru dan ibu bapa untuk mengawal anak-anak mereka daripada   

        terdedah kepada tingkah laku buruk atau perbuatan yang merugikan.

           Melahirkan insan atau generasi baru yang lebih bertanggungjawab kepada ibu bapa,

        masyarakat, agama dan negara yang dicintai iaitu berdasarkan kepada  amalan prinsip

        rukunegara dan sistem demokrasi.

           Mewujudkan masyarakat baru yang berkemahiran, maju dan sedia berkorban untuk

        memajukan  negara, iaitu mengikut kemampuan masing-masing.

           Membolehkan setiap individu menikmati pelbagai kemudahan asas melalui  perlaksanaan

        dalam amalan pendemokrasian pendidikan.

           Mewujudkan perpaduan rakyat melalui sistem pendidikan yang sama.

           Membolehkan setiap individu mendapatkan peluang-peluang yang lebih luas

 

 

 

Ihsan : Kementerian Pelajaran Malaysia

BACK