Make your own free website on Tripod.com
SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
HOME
OUR DOE 's MESSAGE
THE DEO'S MESSAGE
THE BN DEO'S MESSAGE
HM WELCOMING MASSAGE
OUR SCHOOL
OUR PTA
OUR MANAGEMENT
OUR CURRICULUM
OUR PUPILS AFFAIR
OUR CO CURRICULUM
OUR ACTION PLAN, 2006
OUR ETeMS' AP, 2006
OUR HUMAN RESOURCERS
OUR REBRANDING PROG
OUR 2005'S SUPERB
OUR UPSR KIDS
OUR EX & PRESENT HM
OUR ALBUM
OUR LINKS

Nama    :  Encik  Saidi  B  Liasan

                No.K/P   

                No.Fail  : JP(SB)/C2-04/

                Tarikh Dilantik Ke Jawatan Sekarang   

                Akademik  :  PPLK  OUM  

 

 

MUKAHDIMAH

 

 Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai  matlamat Dasar Pendidikan

Kebangsaan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab meningkatkan penglibatan dan penyertaan murid

dalam aktiviti Kokurikulum.

 

               BIDANG TUGAS

 

            1.1   Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar, Guru Penolong Kanan I dan Guru Penolong Kanan II.

            1.2   Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.

            1.3   Bertanggungjawab kepada Guru Besar di dalam semua aspek pengurusan Kokurikulum  termasuk sidang  

                    petang.

            1.4   Menyelia dan menilai aktiviti-aktiviti Kokurikulum di sekolah.

            1.5   Membantu Guru Besar di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk sidang

                    petang.

 

               SENARAI TUGAS

 

            2.1   KOKURIKULUM

                   2.1.1    Sukan Dan Permainan

                                    2.1.1.1   Merancang Takwim kegiatan sukan dan permainan.

                                    2.1.1.2   Mengurus permilihan peserta untuk pertandingan.

                                    2.1.1.3   Menyelia kegiatan sukan dan permainan.

                                    2.1.1.4   Menyelaras aktiviti-aktiviti pertandingan sukan dan permainan di dalam  dan di luar 

                                                  sekolah.

                    2.1.2   Pakaian Seragam

                                  2.1.2.1   Merancang Takwim kegiatan pakaian seragam.

                                  2.1.2.2   Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan pakaian seragam.

                                  2.1.2.3   Menyelia kegiatan pakaian seragam.

                                  2.1.2.4   Menyelaras aktiviti-aktiviti  pakaian seragam  didalam dan diluar   sekolah.

 

 

         2.2   PENTADBIRAN

 

            2.2.1  Menyusun / menyelaras kegiatan  kegiatan Kokurikulum.

            2.2.2  Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan Kokurikulum.

            2.2.3  Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan Kokurikulum telah diambil.

            2.2.4  Membantu di dalam segala jenis penerbitan sekolah dalam hal Kokurikulum.

            2.2.5  Bertanggungjawab mengenal lawatan-lawatan anjuran sekolah.

            2.2.6   Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah.

            2.2.7 Menyelaras pembahagian murid-murid ke dalam kelab/ persatuan pasukan  pakaian seragam dan

                     sebagainya.

            2.2.8  Menentukan penglibatan semua murid di dalam kegiatan Kokurikulum serta  meningkatkan tahap

                      pencapaian.

            2.2.9  Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan Kokurikulum.

            2.2.10Memastikan rekod dan data Kokurikulum disenggarakan.

            2.2.11Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang berhubung dengan Kokurikulum.

            2.2.12Mengenalpasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi dalam kegiatan  Kokurikulum dan

                      mengadakan latihan untuk mereka.

 

 

               TUGAS-TUGAS  LAIN

 

            3.1    Menganggotai Jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari  masa ke semasa.

 

3.2        Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke

          semasa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK